Priser

Priser for nettbasert personlig trening:

Første måned: 2 000,- kr. (Inkluderer introduksjonssamtale, treningsprogram og ukentlig oppfølging).

Påfølgende måneder: 1 500,- kr per måned (inkluderer ukentlig oppfølging og justering av treningsprogram).

Priser for mental trening:

Kort og uforpliktende introduksjonssamtale over telefon: 0,- kr. 
Veiledningstime på 45-60 minutter: 900,- kr.
Veiledningstime på 30 minutter: 600,- kr.

Prisen for veiledningstimer inkluderer samtalereferat på mail i etterkant.