Verdien av mental trening for unge utøvere

Mange ser nok på mental trening som noe som bare voksne idrettsutøvere driver med, men også unge mennesker har mye å hente på å drive med mental trening. I denne artikkelen vil jeg ta for meg hvordan mental trening og prinsipper fra idrettspsykologien kan være til nytte for unge idrettsutøvere.

Også unge idrettsutøvere har mye å hente på å utvikle sine mentale ferdigheter (bilde tatt av Rob Royce)
Også unge idrettsutøvere har mye å hente på å utvikle sine mentale ferdigheter (bilde tatt av Rob Royce).

Gevinster på idrettsbanen
Det har blitt ettertrykkelig bevist at psykologiske intervensjoner og mental trening kan ha positiv innvirkning på idrettsprestasjoner 1.

I likhet med fysiske og tekniske egenskaper, er mentale egenskaper noe som må trenes opp over tid. Man blir ikke god til å visualisere gjennom å bare lese en bok eller en artikkel om temaet, på samme måte som at man ikke kan lære seg å løfte 200 kilo i markløft bare ved å lese «Starting Strength». Mentale ferdigheter må trenes opp gradvis ved hjelp av systematisk trening. Det lønner seg derfor å starte så tidlig som mulig.

Mental trening bør naturligvis legges opp på en litt annen måte for barn og unge enn for vokse, men mange av teknikkene som brukes er de samme. Basisteknikker som avspenning, visualisering og målsetting kan, med enkelte tilpasninger, brukes av barn helt ned i barneskolealder 2. Å lære inn basisteknikkene i tidlig alder kan gjøre utøverne mer motiverte og gjøre at de får mer ut av idretten her og nå, i tillegg til at det gir dem nyttige verktøy som de kan ha glede av i mange år fremover.

Mental trening for unge utøvere handler selvsagt ikke bare om basisteknikker. Det handler også om å bygge opp gode holdninger som sikrer velvære, trivsel og utvikling. Dette gjelder også for voksne, men det er ekstra viktig når man snakker om unge mennesker. Dette innebærer blant annet å sørge for at utøverne setter seg selvrefererte mål og konsentrerer seg om sin egen utvikling og mestring, fremfor å hele tiden sammenligne seg selv med andre. Tidligere forskning har indikert at mestringsorienterte idrettsutøvere er mer motiverte, yter større innsats, og i mindre grad opplever prestasjonsangst enn resultatorienterte utøvere 3. Mestringsorienterte utøvere er også mindre utsatt for å slutte med idretten når de møter motgang, og de har også bedre selvfølelse og opplever større idrettsglede enn de resultatorienterte utøverne.

Gevinster ellers i livet
Idretten kan også brukes for å lære seg ferdigheter som kan komme til nytte på andre områder av livet 4. Idrett og mental trening kan bidra til å utvikle innsatsvilje, konsentrasjonsevne, motivasjon og evne til spenningsregulering hos unge utøvere. Selvtilliten og troen på egen evne til å mestre vanskelige utfordringer kan også bli sterkere. Det er veldig enkelt å se for seg hvordan disse ferdighetene kan komme til nytte både på skolebenken og i andre sammenhenger.

Et gjennomgående tema i idrettspsykologien er forskjellen mellom å være resultatorientert og å være mestringsorientert, som jeg allerede har vært inne på. En mestringsorientert innstilling kan også være veldig nyttig utenfor idrettsbanen. Carol Dwecks populære bok «Mindset» går i dybden på temaet og viser hvordan det å være mestringsorientert kan gi store gevinster både innenfor jobb, utdanning og i livet generelt 5.

Min mening er at idrettsutøvere bør begynne med mental trening så tidlig som mulig, gjerne som en del av den vanlige treningen. Trenere som arbeider med unge utøvere bør legge til rette for at utøverne kan utvikle sine mentale ferdigheter. Hvordan dette kan gjøres i praksis vil bli tema for et senere blogginnlegg.

  1. Se for eksempel: Vealey, R. S. (2007). Mental Skills Training in Sport Handbook of Sport Psychology (pp. 285-309): John Wiley & Sons, Inc.
  2. Chase, M. A. (2012). Chapter 39 – Children. Routledge Online Studies on the Olympic and Paralympic Games, 1(44), 377-386. doi: 10.4324/9780203851043_chapter_39
  3. Roberts, G. (2012). Motivation in sport and exercise from an achievement goal theory perspective: After 30 years, where are we. Advances in motivation in sport and exercise, 3, 5-58.
  4. Conley, K. A., Danish, S. J., & Pasquariello, C. D. (2012). Chapter 18 – Sport as a context for teaching life skills. Routledge Online Studies on the Olympic and Paralympic Games, 1(44), 168-176. doi: 10.4324/9780203851043_chapter_18
  5. Dweck, C. S. (2006). Mindset : the new psychology of success. New York: Random House.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *